Kattens

Kroppsspråk

 


En glad eller förväntansfull katt reser sin svans rakt upp, och ofta är svanstippen då böjd. Öronen är riktade rakt fram.

Detta är också kattens sätt att hälsa på!

Ofta kisar en glad katt, och man kan säga att katten ler med ögonen. Vill du också le, kisar du bara tillbaka!

Varning! Stirra inte en katt i ögonen eftersom det då kan uppfattas som ett hot.


En harmonisk och/eller neutral katt har ofta svansen hängande, eventuellt med svanstippen något uppböjd.

Om katten rullar sig på golvet vid dig är det ett gott betyg. Det är nämligen bara med personer som den kan känna sig helt avspänd med, som den intar den ställningen tillsammans med.

Det tyder på tillgivenhet, underkastelse och/eller glädje!


En avvaktande och/eller orolig katt håller svansen och bakkroppen lågt buren, och öronen är vända framåt.


En undergiven katt håller svansen mellan benen.

Katten kan då också känna stark rädsla och vara beredd på flykt!


En uppgiven katt som inte rår på sin motståndare, kryper ihop och gör sig liten. Öronen är vända bakåt och svansen slår lite mot marken.

När katten tycker något är konstigt eller blir lite misstänksam, vinklar den öronen lätt åt sidan.

När katten försöker skrämmas gör den sig så stor som möjligt med krum rygg, borstig svans och päls, samtidigt som den kan vända hela kroppens sida mot motståndaren. Svansen hålls lågt och böjd i en båge.

Detta kan ses som en varning!

Denna ställning kan också vara tecken på att katten har blivit skrämd för något.


En mycket arg eller misstänksam katt viker öronen starkt åt sidan och något bakåt.

Piskar den också med svansen fram och tillbaka, har katten fått nog och kommer kanske att angripa!


En stridsberedd katt har öronen bakåt och en något burrig svans tätt intill kroppen. Den kan också morra och fräsa med en halvliggande kroppsställning.

Enbart ett fräsande ljud från en katt, bör inte i första hand betraktas som ett hot från en ilsken katt som vill "mucka gräl". Istället kan det ses som en varning:

"Jag vill inte längre vara med, låt mig vara ifred!"

eller ett:

"jag blev rädd och osäker".

En katt vill vanligtvis inte dra till sig bråk genom att fräsa, utan försöker snarare att undvika detta! Då är det också klokt av oss människor om vi respekterar detta!


Källor:
Vår kattunge av Harald Theilig (1988
Katten, skötsel och vård av Andrew Edney (1992)
Vad säger katten av Gwen Bailey (2002)
Lär dig tyda kattens språk Land (34-35/04)

  Upp