S*Cavallie's Almito


SUPREME CHAMPION
2009Ägare och fotograf: Maria Silén


Utställningsresultat

| 2005 | 2006 | 2007 | 2008| 2009 | Upp